Randament: Chirie vs Investiție

RANDAMENT INVESTIȚIE

14.7%

REGIM HOTELIER / AIRBNB
Pret achizitie : 47.130€ + 10.000€ finisaje si mobila = 57.130€
Chirie : 35€/zi x 20 zile = 700€ / luna
Chirie anuala : 700€ x 12 = 8.400/€

Randament brut: 14.7 %

(8.400€ / 57.130€) x 100 = 14.7 %

randament-1

RANDAMENT CHIRIE

8.05%

Apartament 2 camere Prima Premium
Pret achizitie : 47.130€ + 8.000€ finisaje si mobila = 55.130€
Chirie : 370€ / luna
Chirie anuala : 370€ x 12 = 4.440€

Randament brut: 8.05 %

(4.440€ / 55.130€) x 100 = 8.05 %

randament-2