Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL PENTRU UTILIZAREA CARDULUI DE FIDELITATE PRIMA RESIDENCE

Prima Residence lansează Regulamentul Oficial pentru Utilizarea Cardului de Fidelitate Prima Residence, cu următorul conținut:

 

SECȚIUNEA 1: INFORMAREA PUBLICULUI

 1. Deținătorii cardului de fidelitate Prima Residence sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).
 2. Regulamentul Oficial stă \la dispoziția oricărui posesor pentru consultare, pe web-site-ul www.primacasa.ro.
 3. Inițiatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare al acestor modificări în mod public.
 4. Prin utilizarea cardului de fidelitate Prima Residence se urmărește ca posesorii acestuia să beneficieze de discount-uri la cumpărături efectuate la oricare dintre partenerii Prima Residence menționați online pe www.primacasa.ro, cu toate informațiile necesare.
 5. Cardul de fidelitate Prima Residence nu reprezintă un card bancar de credit sau debit, un instrument de plată sau un titlu de valoare și nu este nici un card pe care se acumulează puncte.

SECȚIUNEA 2: VALABILITATEA CARDULUI DE FIDELITATE

 1. Cardul de fidelitate Prima Residence este emis pentru o perioadă nedeterminată.
 2. Orice încetare a colaborării cu un Partener sau completare a portofoliului cu un Partener nou, va fi actualizat pe web-site-ul primacasa.ro, la secțiunea Card de Fidelitate.
 1. Inițiatorul are dreptul de a decide în orice moment încetarea utilizării cardului de fidelitate Prima Residence, a oricărei colabărări cu unul dintre Parteneri sau modificarea Regulamentului Oficial. Oricare din aceste aspecte vor fi notificate cu 30 de zile înainte de data la care survine orice modificare.
 2. Programul cardului de fidelitate Prima Residence se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 3. În cazul în care cardul de fidelitate Prima Residence a fost furat sau pierdut, trimiteți un e-mail pe adresa office@primacasa.ro.

 

SECȚIUNEA 3: CONDIȚII DE INTRAREA ÎN POSESIA CARDULUI DE FIDELITATE

 1. Toți clienții care devin proprietari ai unui apartament Prima Residence primesc în mod gratuit un card de fidelitate în baza căruia beneficiază de reduceri de până la 50% la o gamă largă și diversificată de servicii și produse.
 2. Posesorii cardului de fidelitate Prima Residence vor fi primii care vor primi informații despre apartamentele noi, promoții, reduceri, oferte speciale, evenimente etc..
 1. Poate fi titular al cardului de fidelitate Prima Residence orice persoană fizica sau juridică.
 2. Posesorii cardului de fidelitate Prima Residence sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate în prezentul document, denumit în continuare „Regulament Oficial”.
 1. Orice client proprietar al unui apartament Prima Residence devine posesor al unui un singur card de fidelitate Prima Residence. Falsificarea oricărui card se pedepsește conform legilor.

 

 SECȚIUNEA 4: MECANISMUL UTILIZĂRII CARDULUI DE FIDELITATE

 1. Toți clienții care devin proprietari ai unui apartament Prima Residence primesc un card de fidelitate în baza căruia beneficiaza de reduceri de pana la 50% la o gamă largă și diversificată de servicii și produse.
 2. Aplicarea reducerilor oferite de toți Partenerii Prima Residence sunt valabile începând cu prima utilizare/achiziție.
 3. Reducerile se aplică la cumpărăturile din magazine ale Partenerilor Prima Residence cu obligația posesorului de card de fidelitate Prima Residence de a face dovada deținerii cardului. Este obligatoriu să prezentați cardul de fidelitate Prima Residence ori de câte ori achizitionați produse sau servicii de la Partenerii Prima Residence.
 4. Pentru a beneficia de reduceri, utilizatorul tebuie să anunțe că este posesor de card de fidelitate Prima Residence și să prezinte cardul reprezentantului Partenerului înainte ca acesta să înceapă introducerea produselor în casa de marcat fiscală.
 5. Reducerile oferite de Partenerii Prima Residence sunt valabile în conformitate cu informațiile publicate pe web-site-ul www.primacasa.ro.
 6. Nu există limite în ce privește numărul de utilizare al cardului de fidelitate Prima Residence, indiferent de zi sau Parteneri (prin urmare, cardul de fidelitate Prima Residence poate fi utilizat de mai multe ori într-o zi, la oricât de mulți Parteneri sau chiar la același Partener de mai multe ori).

 

SECȚIUNEA 5: CARDURILE NEFOLOSITE, DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

 1. Inițiatorul își rezervă dreptul de a anula orice card de fidelitate Prima Residence care a fost folosit încălcându-se oricare dintre prevederile prezentului regulament sau ale dispozițiilor legale. Cardurile, odată anulate, nu vor mai fi reactivate.
 2. Daca un card de fidelitate Prima Residence s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, trebuie anunțat în maximum 24 de ore la adresa de e-mail pe adresa office@primacasa.ro.
 3. Posesorul care își pierde cardul sau îi este furat are dreptul la un nou card. Primirea noului card de fidelitate Prima Residence se face în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la anunțarea pierderii sau furtului.

 

SECȚIUNEA 6: PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 1. Posesorului cardului de fidelitate Prima Residence își exprimă acordul anticipat și expres cu privire la dreptul Inițiatorului de a folosi toate datele cu caracter personal, în scop de marketing direct sau să le transmită către terți, fără a fi nevoie de vreo notificare prealabilă a posesorului cardului de fidelitate Prima Residence în acest sens.
 2. Posesorului cardului de fidelitate Prima Residence consimte astfel în mod irevocabil, ca toate datele sale cu caracter personal să poată fi prelucrate și folosite de Inițiator, în scop comercial.
 3. Inițiatorul poate transmite aceste date terților (Partenerilor) în condiții de strictă confidențialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament.
 4. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru intrarea în posesia cardului de fidelitate Prima Residence.

 

SECȚIUNEA 7: LITIGII

 1. Eventualele litigii apărute între Inițiator și Posesorii, respectiv Partenerii cardului de fidelitate Prima Residence se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Inițiatorului.

 

 

REPREZENTANT PERMANENT – Prima Residence