Traieste iubirea de DRAGOBETE!

Traieste iubirea de DRAGOBETE 1024x551

 1. Organizator:

Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/primaresidenceoradea/ este conceput și administrat de către

Compania de Construcții Rezidentiale AG SRL, cu sediul pe Piața Nucetului Nr. 12, Oradea, Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J05/713/2011, având cod unic de înregistrare RO 28339504, reprezentantă prin Agoston Vas Ștefan Loati, în calitate de Administrator

și

Prima Kapital Project SRL, cu sediul pe Piața Nucetului Nr. 12, Oradea, Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J05/1646/2012, având cod unic de înregistrare RO 30707004, reprezentantă prin Agoston Vas Ștefan Loati, în calitate de Administrator,

pentru managementul acțiunilor de social media – Prima Residence.

Tombola se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România.


 1. Locul de desfășurare al tombolei:

2.1 Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/primaresidenceoradea/.

2.2 Pentru a participa la această tombolă, este necesar să aveți cont de utilizator pe www.facebook.com.


3. Perioada de desfășurare a tombolei:

3.1 Perioada de desfășurare a tombolei este 14 – 22 februarie 2018 și este publicată în cadrul postării de pe Facebook destinată publicării tombolei.

3.2 Mecanismul de câștig se face prin tragere la sorți, în data de 23 februarie 2018, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul www.random.org dintre toti participantii eligibili înregistrați conform mecanismului descris.

3.3 Rezultatele extragerii va fi publicată pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/primaresidenceoradea/.


 1. Înscrierea la tombolă:

4.1 Pentru a participa la tombolă, participantii trebuie să îndeplinească următoarele aspecte:

 1. să dețină un cont de utilizator pecom;
 2. să fie fani ai paginii de Facebook Prima Residence menționată mai sus;
 3. să urmeze instrucțiunile descrise în regulament pentru a participa;
 4. să dețină cel putin un apartament în Prima Residence, indiferent de locație;
 5. să fie într-o relație reală de iubire cu o persoană de sex opus;
 6. să trimită/publice o fotografie-selfie cu persoana iubită prin sistemul de comment al postării referitoare la tombola publicată pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/primaresidenceoradea/.

4.2 Organizatorul își rezevă dreptul de a șterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violența sau au un limbaj neadecvat.

4.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea la tombolă a utilizatorilor ce nu respectă cerințele acesteia.

4.4 Prin înscrierea la tombolă, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani si că poate dovedi ulterior cu acte.

4.5 Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de stergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu tombola și prezentul regulament.

4.6 Organizatorul consideră înscrierea la tombolă ca o acceptare implicită a acestui regulament și consideră orice date cu privire la participant adevarate si corecte.

4.7 În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.


 1. Dreptul de participare:

5.1 Poate participa la această tombolă orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 14 ani, indiferent de sex, naționalitate sau religie. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la tombolă membrii echipei organizatoare, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ale acestora.

5.2 Poate participa la aceasta tombolă orice persoană fizică care deține un apartament Prima Residence, indiferent de locație și se află într-o relație reală de iubire cu o persoană de sex opus.

5.3 Condiția de participare la această tombolă este trimiterea/publicarea unei o fotografii-selfie cu persoana iubită prin sistemul de commnet al postării referitoare la tombola publicată pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/primaresidenceoradea/.


 1. Premiu:

6.1 Premiul acordat constă într-un pachet de servicii la Riserva Wine Spa din cadrul Hotel Ramada Oradea, care cuprinde următoarele aspecte:

 1. servirea jeleului de vin
 2. ritualul începe cu o exfoliere satinată cu ceai verde matcha
 3. urmată apoi de o împachetare cu jeleu de struguri
 4. în timpul împachetării se masează scalpul cu ulei hrănitor de cocos
 5. continuă cu un masaj general relaxant cu miere cu lavandă
 6. la final se aplică semnatura Spa-ului – se parfumează corpul cu una din apele aromate Caudalie
 7. acces la serviciile Spa – saună, jacuzzi, salină, fitness, înainte și/sau după ritual, în intervalul orar 10:00 – 22:00.
 8. ritualul se va desfășura sâmbătă, 24 Februarie 2018, cu începere de la ora 17:30

6.2 Data afișării câștigătorului este 23 Februarie 2018 și va fi publicată în cadrul postării de pe Facebook destinată publicării tombolei.

6.3 Mecanismul de câștig se face prin tragere la sorți, iar extragerea se va face automatizat pe 23 Februarie 2018, prin intermediul www.random.org dintre toți participantii eligibili înregistrați conform mecanismului descris.

6.4 În cadrul acestei tombole, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai multi terți.

6.5 Dacă persoana declarată câștigătoare nu confirmă primirea informațiilor despre câștig și nu trimit datele de verificare a identității lor, conform indicațiilor organizatorului în momentul afișării câștigătorului în termen de maximum 24 de ore de la data afișării rezultatului tombolei, premiul câștigat de persoana în cauză va fi anulat.

6.6 Premiul oferit poate fi valorificat doar în data de 24 Februarie 2018, cu ocazia zilei de Dragobete și numai în condițiile în care toate datele de contact necesare sunt oferite organizatorului de către câștigător (prin mesaj privat sau la adresa de e-mail office@primacasa.ro).

6.7 Participanții trebuie să aibă 18 ani împliniți pentru a putea revendica premiul. Revendicarea premiului se face numai prin prezentarea buletinului/cartea de identitate.

6.8 Angajatii Prima Residence și rudele de gradul I ai acestora nu pot participa la concursurile/tombolele organizate pe pagina Prima Residence.


 1. Protectia datelor personale:

7.1 Organizatorul nu are ca scop strângerea și utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul acestei tombole.

7.2 Prin participarea la această tombolă, fiecare Participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la:

 1. colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidații o folosesc pentru a valida înscrierea la tombolă, precum și a datelor oferite cu acest scop;
 2. câștigătorii își dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/prenume, vârsta, ocupația, numărul de telefon, adresa e-mail, orașul din care provin etc. și a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
 3. stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate.

7.3 Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale câștigătorilor și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

7.4 Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, iîn mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legatură cu participarea la tombolă să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. Participantii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.

7.5 Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum ți dreptul de a se adresa justiției.


 1. Litigii:

9.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă.

9.2 Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiului câștigat de către participanți.

9.3 Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea retelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.

9.4 Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate de către terți.

9.5 Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea tombolei ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

9.6 Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la tombolă, dacă va considera ca acesta este licențios sau indecent.

9.7 Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiului.

9.8 Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea Prima Residence sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.

9.9 Organizatorul nu este răspunzator sub nicio formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în această tombolă, ori pentru consecintele care decurg din acestă acțiune.


 1. Regulamentul Tombolei:

10.1 Regulamentul Tombolei este disponibil pe site-ul https://www.primacasa.ro/.

10.2 Participarea la această tombolă implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectării acestora.

10.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificarile/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

10.4 Regulamentul Tombolei este întocmit în conformitate cu legile din România.

10.5 În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiul câștigat nu se va acorda.


 1. Contact:

Pentru mai multe informații referitoare la tombolă, vă rugăm să ne scrieti pe adresa de e-mail office@primacasa.ro.